Blog

Promlčení pohledávky uplatněné u rozhodce – aktuální judikatura Ústavního soudu

Posted on

21.8.2019 – V červenci tohoto roku Ústavní soud vydal další nález, který se věnuje dopadům uplatnění neplatné rozhodčí doložky ve vztahu k promlčení pohledávky z úvěrové smlouvy. Konkrétně se jedná o nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. I. ÚS 1091/19, jímž bylo vyhověno ústavní stížnosti stěžovatele. Ústavní soud tímto nálezem zrušil usnesení Nejvyššího soudu a […]

Blog

Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl u Nejvyššího soudu České republiky

Posted on

18.7.2019 – Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl se svým dovoláním u Nejvyššího soudu České republiky v trestní věci. Rozsudky Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu ve Frýdku-Místku byly zrušeny a věc byla vrácena k dalšímu řízení soudu prvního stupně. Důvodem pro zrušení rozsudků byl extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy.  Mgr. Roman […]

Blog

Běh promlčecí lhůty u náhrady škody z dopravní nehody

Posted on

Stala se dopravní nehoda, kdy Vám někdo naboural auto a tím způsobil škodu na majetku? Vznikl Vám tím nárok na odškodnění od tohoto škůdce, potažmo jeho pojišťovny? Kdy nejpozději musíte uplatnit náhradu škody, kterou Vám škůdce způsobil na Vašem vozidle, vůči tomuto škůdci? K uplatnění náhrady škody vůči škůdci v civilním řízení vůči škůdci dopravní nehody je […]

Blog

Důvody vzniku dluhu jako náležitost uznání dluhu

Posted on

Byť zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nabyl účinnosti již k 1. 1. 2014, i nadále se setkáváme s instituty, které upravoval zákon č. 40/1964. Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“). Jedním z těchto institutů je zajištění závazku ve formě uznání dluhu. V rámci OZ jsou tomuto institutu věnovány ustanovení § 2053 a § 2054. […]

Blog

Rozhodování soudu o střídavé péči

Posted on

Po rozchodu manželů nebo partnerů, kteří mají ve své péči nezletilé dítě, je nutno rozhodnout, jak o toto dítě bude nadále postaráno.  Rozchod rodičů, ačkoli se tito mohou snažit o opak, se dítěte chtě nechtě dotkne. Proto je třeba usilovat o to, aby byly následky rozchodu rodičů pro dítě co možná nejpřijatelnější. Je nutné dbát na […]