Aktuálně

Kdy má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru nárok…

Odstupným se rozumí jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci sloužit k tomu, aby […]

Promlčení pohledávky uplatněné u rozhodce – aktuální judikatura…

21.8.2019 – V červenci tohoto roku Ústavní soud vydal další nález, který se věnuje […]

Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl u Nejvyššího soudu…

18.7.2019 – Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl se svým dovoláním u Nejvyššího soudu […]

Běh promlčecí lhůty u náhrady škody z dopravní nehody

Stala se dopravní nehoda, kdy Vám někdo naboural auto a tím způsobil […]

Důvody vzniku dluhu jako náležitost uznání dluhu

Byť zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nabyl účinnosti […]

Rozhodování soudu o střídavé péči

Po rozchodu manželů nebo partnerů, kteří mají ve své péči nezletilé dítě, […]