Aktuálně

Kdy má zaměstnanec při ukončení pracovního poměru nárok…

Odstupným se rozumí jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci sloužit k tomu, aby mu alespoň částečně zmírnil následky spojené s ukončením pracovního poměru, ke […]

Promlčení pohledávky uplatněné u rozhodce – aktuální judikatura…

21.8.2019 – V červenci tohoto roku Ústavní soud vydal další nález, který se věnuje dopadům uplatnění neplatné rozhodčí doložky ve vztahu k promlčení pohledávky z úvěrové […]

Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl u Nejvyššího soudu…

18.7.2019 – Advokát Mgr. Roman Měrka uspěl se svým dovoláním u Nejvyššího soudu České republiky v trestní věci. Rozsudky Krajského soudu v Ostravě […]

Běh promlčecí lhůty u náhrady škody z dopravní nehody

Stala se dopravní nehoda, kdy Vám někdo naboural auto a tím způsobil škodu na majetku? Vznikl Vám tím nárok na odškodnění od […]

Důvody vzniku dluhu jako náležitost uznání dluhu

Byť zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) nabyl účinnosti již k 1. 1. 2014, i nadále se setkáváme s instituty, které […]

Rozhodování soudu o střídavé péči

Po rozchodu manželů nebo partnerů, kteří mají ve své péči nezletilé dítě, je nutno rozhodnout, jak o toto dítě bude nadále postaráno.  […]