Podnikatelé a korporace

Založení, změna, zrušení spol.
Smlouvy
Zastupování u soudu
Vymáhání pohledávek
Pracovní právo
Zastoupení ve správním řízení
Právo duševního vlastnictví