Rodinné právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje kompexní servis v oblasti rodinného práva. Toto odvětví práva řeší vztahy mezi manželi, bývalými manželi, partnery,  rodiči a dětmi, předky a potomky. V rámci těchto vztahů řešíme problematiku styku, výchovy a výživy, otázky majetkové povahy a dědění. Svým klientům poskytujeme zejména následující služby:

  • vypořádání majetku;
  • úprava styku s nezletilým;
  • určení otcovství;
  • popření otcovství;
  • příprava předmanželské smlouvy;
  • úprava společného jmění manželů;
  • úprava dědických práv;
  • zastoupení v rozvodovém řízení.

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem a my Vám zdarma zašleme nezávaznou cenovou nabídku.

Rychlý kontakt