Informace pro spotřebitele

Pokud jste spotřebitelem (tj. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), máme pro vás následující informace. Na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb mezi naší advokátní kanceláří a klientem-spotřebitelem, se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je naší povinností vás informovat, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem-spotřebitelem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého na základě smlouvy o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora.

Bližší informace o mimosoudním řešení sporů ve spotřebitelských věcech naleznete na webových stránkách České advokátní komory: www.cak.cz