Kontrola a revize smlouvy

V naší kanceláři Vám nabízíme možnost nechat si zkontrolovat smlouvu advokátem, který posoudí její formální i obsahové náležitosti a také zda smlouva neobsahuje nepřiměřené povinnosti pro jednu či druhou smluvní stranu.

Pro provedení kontroly smlouvy není nutné si sjednávat osobní schůzku s advokátem. Stačí vyplnit formulář na našem Webu a nahrát do něj předmětnou smlouvu.

Pro stanovení ceny za kontrolu smlouvy se jednou normostranou smlouvy rozumí jedna strana, formátu A4, vel. písma 12, font Times New Roman, Garamond, Arial nebo Calibri.

Od služby revize smlouvy se služba posouzení správnosti smlouvy liší zejména v tom, že Vás pouze upozorníme na problematická ustanovení, která by bylo vhodné upravit, nahradit nebo vypustit. Pokud máte zájem o to, aby problematická ustanovení byla upravena nebo nahrazena, tak využijte naší služby Revize smlouvy.

Kategorie:

Jak Kontrola smlouvy probíhá:

  1. Prostřednictvím formuláře na našem Webu nám zašlete danou smlouvu, kterou si přejete nechat zkontrolovat a rovněž v něm uveďte relevantní údaje vztahující se ke smlouvě.
  2. My pak smlouvu posoudíme především z hlediska formálních a obsahových náležitostí smlouvy. Rovněž Vás upozorníme na ustanovení, která jsou neurčitá, jednostranně nevýhodná, případně nezákonná.
  3. Naše stanovisko Vám pak zašleme na Váš e-mail.    Vybrat soubor