Školské právo

Poskytujeme služby právního poradenství pro školské právnické osoby, zřizovatele, zaměstnance, rodiče i žáky či studenty. Mateřským, základním, středním, vysokým školám i odborným školským právnickým osobám pomáháme jak při jejich činnosti jako správních orgánů, tak i v soukromoprávních sporech a jiných právních věcech vyplývajících ze vzájemných vztahů mezi všemi výše uvedeným osobami.

Nejčastěji pro klienty zajišťujeme:

  • právní analýzy smluv;
  • právní analýzy sporných situací;
  • sepis a revize interních předpisů;
  • rozhodovací činnost ředitele školy jako správního orgánu;
  • veřejné zakázky;
  • sepis žádosti o individuální vzdělávací plán, přeřazení žáka / studenta;
  • sepis žádosti o odklad povinné školní docházky, obrana proti zamítnutí těchto žádostí;
  • právní poradenství zřizovatelům škol.

Neváhejte nás kontaktovat se svým požadavkem a my Vám zdarma zašleme nezávaznou cenovou nabídku.

Rychlý kontakt