Neziskový sektor, obce a příspěvkové organizace

Poskytujeme právní služby neziskovým organizacím, obcím i příspěvkovým organizacím.

Výběrová řízení
Školení
Zastupování v soudním řízení
Smlouvy
Pracovní právo
Školské právo
Cizinecké právo